0938 263 758     info@asiaoutdoortrade.com

0936 778 187

    

Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT TRAVEL GEAR cung cấp dịch vụ bảo hành cho Quý khách đã thực hiện giao dịch với Công ty. Đối với các hàng hóa có dịch vụ bảo hành, mỗi loại sản phẩm sẽ có thời gian bảo hành riêng đính kèm. Quý khách có mong muốn bảo hành sản phẩm sẽ thực hiện những bước sau:

  • Quý khách mang sản phẩm muốn bảo hành tới địa điểm Quý khách giao dịch trước đó cùng với phiếu mua hàng và phiếu bảo hành.
  • Nhân viên bộ phận bán hàng sẽ xác nhận sản phẩm đã từng được giao dịch với Công ty, đảm bảo vẫn còn trong thời gian bảo hành và lỗi sản phẩm nằm trong danh sách bảo hành. Nhân viên sẽ viết giấy hẹn Quý khách thời gian nhận lại sản phẩm trong khi chờ bảo hành.
  • Nhân viên bán hàng sẽ bàn giao lại sản phẩm cần bảo hành cho bộ phận Bảo hành của Công ty. Bộ phận bảo hành sẽ thực hiện khâu sửa chữa sản phẩm hoặc thay mới hoàn toán sản phẩm nếu cần thiết.
  • Nhân viên bảo hành bàn giao lại cho nhân viên bán hàng trước một ngày.
  • Quý khách đến đúng hẹn và xác nhận lại sản phẩm. Quy trình bảo hành kết thúc.