0938 263 758     info@asiaoutdoortrade.com

0936 778 187

    

Cảm ơn các Quý khách và đối tác của công Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT TRAVEL GEAR đã truy cập vào website www.asiaoutdoortrade.com. Xin hãy đọc kỹ những điều khoản và chính sách  sau đây trước khi sử dụng website để hạn chế những hành vi vi phạm không đáng có. Những điều khoản và chính sách sau được áp dụng cho toàn bộ những nội dung bao gồm tất cả hình ảnh, âm thanh, đồ họa, chữ viết được công khai trên website www.asiaoutdoortrade.com và đã được bảo hộ bản quyền bởi Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT TRAVEL GEAR, mọi hành vi vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào đều được coi là vi phạm pháp luật. Truy cập và sử dụng website vào mọi mục đích đều được coi là đã chấp nhận các điều khoản và chính sách của Công ty.

Điều kiện hạn chế

Quyền bảo hộ bản quyền của tất cả các nội dung trên website đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT TRAVEL GEAR. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được cho phép bởi Công ty, Quý khách có thể xem, thực thi, in ấn và tải về các văn bản, ấn phẩm được đăng tải trên website với mục đích cá nhân và phi thương mại. Đối với những hình ảnh đã có dấu bản quyền của Công ty, Quý khách không được phép xóa bỏ hoặc làm mờ những đồ họa mang tính chất đánh dấu bản quyền của Công ty, cũng như khi trích dẫn, Quý khách đảm bảo phải có liên kết trực tiếp tới website của Công ty dưới danh nghĩa nội dung gốc. Quý khách không được phép chỉnh sửa bất cứ tài nguyên nào và không được sao chép, phát tán, trao đổi, nhượng quyền, buôn bán bất cứ nội dung nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo hộ bản quyền của Công ty.

Đối với các văn bản, ấn phẩm, hình ảnh Công ty khai thác từ các đối tác khác với mục đích mở rộng website, Quý khách được phép sử dụng các nội dung với điều khoản và chính sách từ những đối tác đó của Công ty. Công ty không liên quan cũng như không nhận trách nhiệm các tranh cãi, mâu thuẫn phát sinh giữa Quý khách và các đối tác liên quan. Mọi nội dung Công ty đăng tải lên website đều hợp lệ và tuân thủ pháp luật.

Tiêu chuẩn dịch vụ.

Website www.asiaoutdoortrade.com được Công ty sử dụng với hình thức là một kênh thông tin, trong đó Quý khách có thể tham khảo về chất lượng sản phẩm cũng như kiểm tra mức độ uy tín của Công ty. Mọi thông tin về sản phẩm hay Công ty trên website đã được đảm bảo tính chính xác bởi các cơ quan chức năng và các cơ quan pháp luật có thẩm quyền. Mọi góp ý cũng như khiếu nại từ phía Quý khách về các nội dung được đăng tải trên website, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua thông tin đã được công khai hoặc qua mục Liên hệ trên trang chủ.