0938 263 758     info@asiaoutdoortrade.com

0936 778 187

    

Công ty TNHH ASIA OUTDOOR SPORT TRAVEL GEAR không sử dụng các dịch vụ vận chuyển trực tiếp. Thay vào Công ty đã ký kết hợp đồng trong đó các đối tác thương mại của Công ty sẽ áp dụng các chính sách vận chuyển riêng của mỗi bên. Quý khách có nhu cầu vận chuyển từ xa xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới bộ phận Vận chuyển của các đối tác của Công ty, cụ thể là các trung tâm thương mại và các đại lý phân phối của Công ty. Mọi vấn đề phát sinh từ phía Quý khách Công ty không liên quan và không chịu trách nhiệm trước pháp luật.